ARTYKUŁY

Are major central banks blinded by the analytical elegance of their models? Possible costs of unconventional monetary policy measures

Singapore Economic Review, Vol. 62, No. 01, pp. 87-108, 2017

Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej. Analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli panelowych

Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 6, No. 308(2014), pp. 17-29, 2014

Links between the trust in the ECB and its interest rate policy

Applied Economics, Vol. 46, No. 25, pp. 3090-3106, 2014

The Determinants of Regional Exports in Poland – Panel Data Analysis

Post-Communist Economies, Vol. 25, No. 2, pp. 206-224. 2013

A comment on “The relationship between policies and growth in transition countries"

Economics of Transition, Vol. 11, No. 4, pp. 743-748, 2003

Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokraskiego pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001

Ekonomista, Nr 5, s. 675-699, 2003

Model nabywania wiedzy przez praktykę jako przykład nowej teorii wzrostu

Bank i Kredyt, t. 33, nr 9, s. 36-45, 2002

Determinanty wzrostu gospodarczego Irlandii w latach dziewięćdziesiątych

Bank i Kredyt, t. 33, nr 7, s. 16-24, 2002

Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej. Przegląd literatury

Bank i Kredyt, t. 32, nr 6, s. 13-18, 2002

Polityka fiskalna a inflacja

Bank i Kredyt, t. 33, nr 5, s. 4-9, 2002

Please reload

ANDRZEJ RZOŃCA