top of page

ARTYKUŁY

Are major central banks blinded by the analytical elegance of their models? Possible costs of unconventional monetary policy measures

Singapore Economic Review, Vol. 62, No. 01, pp. 87-108, 2017

Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej. Analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli panelowych

Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 6, No. 308(2014), pp. 17-29, 2014

Links between the trust in the ECB and its interest rate policy

Applied Economics, Vol. 46, No. 25, pp. 3090-3106, 2014

The Determinants of Regional Exports in Poland – Panel Data Analysis

Post-Communist Economies, Vol. 25, No. 2, pp. 206-224. 2013

A comment on “The relationship between policies and growth in transition countries"

Economics of Transition, Vol. 11, No. 4, pp. 743-748, 2003

Uwagi do artykułu Eugeniusza Kwiatkowskiego, Leszka Kucharskiego i Tomasza Tokraskiego pt. Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001

Ekonomista, Nr 5, s. 675-699, 2003

Model nabywania wiedzy przez praktykę jako przykład nowej teorii wzrostu

Bank i Kredyt, t. 33, nr 9, s. 36-45, 2002

Determinanty wzrostu gospodarczego Irlandii w latach dziewięćdziesiątych

Bank i Kredyt, t. 33, nr 7, s. 16-24, 2002

Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej. Przegląd literatury

Bank i Kredyt, t. 32, nr 6, s. 13-18, 2002

Polityka fiskalna a inflacja

Bank i Kredyt, t. 33, nr 5, s. 4-9, 2002

Please reload

ANDRZEJ RZOŃCA

bottom of page