top of page

Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera

Rzońca A. [2014], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

"Niekonwencjonalna polityka pieniężna (długotrwałe utrzymywanie stóp procentowych bliskich zeru oraz masowe tworzenie pieniądza w celu zakupu papierów wartościowych na rynkach finansowych) jest największym eksperymentem w polityce pieniężnej po II wojnie światowej. Andrzej Rzońca daje najpełniejszą – w znanej mi literaturze światowej – analizę skutków tego eksperymentu. Jego wnioski należy traktować jako poważne ostrzeżenie przed tą polityką".

Leszek Balcerowicz

Prezes NBP w latach 2001–2007

 

"Wstrząs, jaki zapoczątkowały w 2007 roku zaburzenia na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, a który szybko przybrał postać globalnego kryzysu finansowego, skłonił największe banki centralne świata do działań określanych jako niekonwencjonalne lub niestandardowe. Andrzej Rzońca przekonująco wykazuje, że sprowadzenie stóp procentowych do poziomu bliskiego zera czy szeroki zakres luzowania ilościowego mogą wprowadzić bank centralny na ścieżkę, z której niełatwo będzie się wycofać. Normalizacja polityki pieniężnej może się oddalać, a bilanse banków komercyjnych nie będą ulegać wystarczającej naprawie. Symptomy takiego rozwoju wydarzeń są dzisiaj wyraźnie widoczne i warto poświęcić uwagę przenikliwemu objaśnieniu ich przyczyn i możliwych następstw".

Dariusz Filar

Członek RPP w latach 2004–2010

 

"Są przynajmniej trzy powody, dla których należy tę książkę przeczytać. Dotyczy jednego z węzłowych zagadnień współczesnej ekonomii – kwestii roli banków centralnych w systemie gospodarki rynkowej. Przedstawia bardzo wnikliwą i oryginalną analizę konsekwencji polityki pieniężnej prowadzonej przez niektóre banki centralne państw wysoko rozwiniętych. A napisał to znakomite studium jeden z najzdolniejszych ekonomistów młodego pokolenia, który już dzisiaj współtworzy oblicze nauk ekonomicznych w Polsce".

Jerzy Hausner

były Członek RPP

 

"Jedna z najuważniejszych pozycji ostatnich lat z dziedziny ekonomii i polityki pieniężnej. Porusza fundamentalne kwestie teorii ekonomii i polityki wychodzenia z największego od lat 30-tych XX wieku kryzysu gospodarki światowej. W szczególności kwestionuje skuteczność tzw. niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, która wbrew intencjom może wydłużać okres wychodzenia z kryzysu, m.in. ograniczając bodźce do restrukturyzacji oraz zwiększając niepewność. Znaczenie poruszanych zagadnień, sposób analizy oraz wnioski odbiegające od „obiegowej mądrości” sprawiają, że książka Andrzeja Rzońcy powinna spotkać się z zainteresowaniem zarówno teoretyków ekonomii, jak i osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki gospodarczej".

 

Jerzy Pruski

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Członek RPP w latach 1998–2004

Economic Growth in the European Union

Balcerowicz L., Rzońca A., Kalina L., Łaszek A. [2013], Lisbon Council, Brussels

The European economy has finally started growing again, but the news to date is hardly cause for celebration. The European standard of living as measured by gross domestic product per capita remains statistically lower than in the United States – the benchmark in most areas for economic performance in a modern industrial economy.1 And the performance of the European economy – post 2008 crisis – has been consistently poorer than its trans-Atlantic neighbour on pretty much any indicator.2 What’s more, the persistent inability to get a grip on the current “euro crisis” has led international attention to focus on Europe not as a promising market of tomorrow, but as a potential source of turbulence in the months and years to come.

Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki

Ciżkowicz P., Rzońca A., Borowski J., Wojciechowski W. [2013], Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa

W latach 1998–2008 dziewięć krajów Unii Europejskiej wprowadziło obowiązkowy kapitałowy filar systemu emerytalnego, stanowiący uzupełnienie dotychczas funkcjonującego systemu repartycyjnego. Zmiany te były motywowane zarówno chęcią zwiększenia przyszłych świadczeń emerytalnych, jak i potrzebą zapewnienia szybszego i bardziej stabilnego wzrostu gospodarczego w długim okresie. W następstwie globalnego kryzysu gospodarczego w większości nowych krajów członkowskich UE, w których funkcjonował kapitałowy system emerytalny, podjęto jednak decyzje o zmniejszeniu składek do otwartych fun- duszy emerytalnych (OFE). Skłania to do postawienia pytania, czy tworzenie obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych było właściwą reakcją polityki gospodarczej na kryzys tradycyjnych, repartycyjnych systemów emerytalnych w krajach UE. Próbą odpowiedzi na nie jest niniejsza książka.

Czy Keynes się pomylił? Skutki redukcji deficytu w Europie Środkowej

Rzońca A. [2007], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

"Jakże często klucza do dobrobytu szuka się w "pobudzaniu” gospodarki, czyli zwiększaniu popytu przez państwo, a wyjaśnienia wszelkich jej problemów - w "chłodzeniu” gospodarki, czyli w zmniejszaniu rozmiarów lub tylko tempa wzrostu owego popytu. Książka Andrzeja Rzońcy pokazuje zawodność schematów myślowych leżących u podstaw doktryny "pobudzania” i "chłodzenia”. (...) Autor opisuje najnowsze wyniki badań teoretycznych i empirycznych oraz wnosi do nich własny, ważny wkład."

Ekonomia po polsku

Filar D., Rzońca A. Wójtowicz G. (red.) [2007], Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

"Podręcznik "Ekonomia po polsku" to publikacja tłumacząca podstawy ekonomii, to przewodnik dla tych, którzy chcą zrozumieć zjawiska ekonomiczne.  
"Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego języka. 
Prawdopodobnie każdy z nas, jeśli już ogląda lub programów poświęconych gospodarce, często ma nieodparte wrażenie, że eksperci wypowiadający się na tematy ekonomiczne, używają jakiegoś niezrozumiałego dla przeciętnego człowieka szyfru, którego nie sposób pojąć. W takich sytuacjach pewnie każdy ma ochotę przełączyć się na inny kanał, gdzie znaleźć można przyjemniejsze treści. Ale to wcale nie jest dobry pomysł!"

 

 

Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza

Balcerowicz L., Rzońca A. (red.) [2010], C.H. Beck, Warszawa

Wśród kluczowych kwestii, na które ekonomia próbuje odpowiedzieć jest pytanie o źródła i mechanizmy długookresowego wzrostu gospodarczego. Problematykę wzrostu gospodarczego podejmują autorzy* książki „Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza”. Praca napisana pod redakcją naukową Leszka Balcerowicza i Andrzeja Rzońca analizuje przyczyny różnic we wzroście gospodarczym dziewięciu par krajów. Jak czytamy we wstępie książki, badania wzrostu gospodarczego, na których oparta jest publikacja, mają trzy cechy, odróżniające je łącznie od większości empirycznych prac nad wzrostem gospodarczym.

Please reload

ksiazka 1
ksiazka 2
ksiazka 3
ksiazka 4
ksiazka 5
Ksiazka 6
Dostępna również w wersji angielskiej i rosyjskiej

ANDRZEJ RZOŃCA

bottom of page